Friday, January 22, 2010

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ အတတ္ပညာေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ
ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈဟု ဆိုလိုက္သျဖင့္ စကားၾကီးစကားက်ယ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈကို ေနရာတုိင္း လုပ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီးဆုံး ကိုယ့္ မိသားစုအတြင္းမွာ ဆိုရင္-မိဘနဲ႕ သားသမီး အိမ္ေထာင္မႈတာ၀န္မ်ားခဲြေ၀လုပ္ကိုင္တဲ့အခါ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အဆင္ေျပေစဖို႕ ညွိႏိႈင္းရပါတယ္။ မိမိ လုိခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြ ၊ မိမိလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ အလုပ္၀န္းက်င္ေတြမွာလည္း အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးေတြလည္း ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြနဲ႕ အရင္းတည္ ခဲ့ရတာပဲ။ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူၾကားမွာလည္း ညွိႏႈိင္းမႈေတြ ဆိုတာ အျမဲ ျဖစ္ေနၾကတာပဲေလ။
တခါတေလမွလား ........
မဟုတ္ပါဘူး၊ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈဟာ တခါတေလမွ ကိန္းၾကီး ဂဏန္းၾကီး ပြဲလမ္းသဘင္နဲ႕ လုပ္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ အေၾကာင္းၾကီးငယ္မေရြး တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ညွိႏႈိင္းေနရတာပါပဲ။
ညွိႈႏိႈင္းမယ္ဆိုရင္ .........
-ညွိႏႈိင္းမႈမွာပါ၀င္မယ့္သူမ်ား
-ညွိႏႈိင္းစရာ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား
-မိမိတို႕ အလိုရာ လိုက္ေလ်ာသေဘာတူခ်က္မ်ား ( ညွိႏိႈင္းမႈစာခ်ဳပ္) မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုညွိႏႈိင္းမယ္ ......
ညွိႏိႈင္းမႈ ပုံစံေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ နည္းဗ်ဳဟာလုိ႕လည္း ေျပာခ်င္ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႕လည္း ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းၾကပါတယ္။ မိမိတို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ပါတယ္။
ပူးေပါင္းမည့္ ပုံစံ - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လိုက္ေလ်ာခ်က္ေတြ ရွိရပါမယ္။ မွ်တမွန္ကန္တဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အျပဳအမူေတြ ရွိရပါမယ္။ တစ္ဘက္နဲ႕တစ္ဘက္ မွ်ေ၀ရပါမယ္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ မွ်တမွန္ကန္တဲ့ စံႏႈန္းေတြ ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ေပၚမွာ ပူးေပါင္းမႈ ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒီပုံစံေလးကေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစမယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။
ၿပိဳင္ဘက္ကဲ့သို႕ - ဒီပုံစံကေတာ့ မိမိဘက္ကို ကာကြယ္ၿပီး မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ရေအာင္ ညွိရတာပါ။ မိမိအလိုရွိရာ အခ်က္အလက္ကို အျမင့္ဆုံးအေနအထားရေအာင္ ေတာင္းဆိုၿပီး မိမိဘက္မွ ျပန္ေပးဆပ္သည္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ရတာပါ။ ဒီပုံစံနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ လတ္တေလာ ျပသနာ ေျပလည္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာင္ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ညွိႏႈိင္းမႈ ၿပီးသြားရင္ေတာင္ အျမင္ေလးေတြ နားလည္မႈေလးေတြ မွာ ျပသနာရွိလာႏုိင္ပါတယ္။
အျငင္းပြားမႈ၊ ျပသနာေတြေၾကာင့္ ညွိႏႈိင္းရျခင္း - ဒါကေတာ့ မိမိ လိုခ်င္တာထက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာ ေျပလည္းသြားဖုိ႕ ဦးတည္ၿပီး ညွိႏႈိင္းရတာပါ။
တခ်ိဳ႕ကလည္း ညွိႏႈိင္းရင္ မိမိဘက္ လိုခ်င္တာကိုပဲ ျမင္ၿပီး စစ္တိုက္သလို ညွိႏႈိင္းတာေတြ ရွိပါတယ္
အရင္တုနး္ကေတာ့ တစ္ဦးက ေအာင္ျမင္ရင္ တစ္ဦးက ရႈံးမွာပဲ ဆုိတဲ့ နည္းဗ်ဳဟာကို အေျခခံၿပီး ညိွႏိႈင္းၾကတယ္။ WIN _ LOSE ဒါမွမဟုတ္ LOSE _WIN ။ ဒါေတြက တခါတေလ ႏွစ္ဘက္စလုံးကို အခ်ည္ႏွီး ျဖစ္သြားေစတာေတြလည္း ေတြ႕ရတတ္တယ္ LOSE_ LOSE ျဖစ္တာေပါ့။ အခု ေခတ္သစ္မွာေတာ့ သူလည္း ေအာင္ျမင္။ကိုယ္လည္း ေအာင္ျမင္ ၊ သူ႕ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ နည္းေတြ ကို ဦးတည္ၿပီး ညွိႏႈိင္းလာၾကပါတယ္ ။ WIN- WIN strategy ဆိုတာ နားထဲမွာ ၾကားဖူးပါလိမ့္မယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွစ္ဦးစလုံး ျဖစ္ထြန္းလာလို႕ ယေန႕မွာ ဒီနည္းလမ္းကို ေရွးရႈၿပီး သုံးလာၾကပါၿၿပီ။
ဒီေတာ့ မိမိလည္း ဘယ္လို ညွိႏိႈင္းမလဲဆိုတာ စဥ္းစားရလို႕ရမယ္ထင္ပါတယ္။

Wednesday, December 30, 2009

BYE MY 2009, HOPE FOR 2010


ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းတုိ႕၏ ညင္းဆဲမႈေၾကာင့္ ဒီပို႕စ္ေလးကို ဖ်စ္ညစ္ထုတ္ၿပီး ေရးလုိက္ပါတယ္.....( တခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြေတာ့ သိေတာ့ဘူး.......)

ဇန္န၀ါရီလ...... မွတ္မွတ္ရရ ရွိတာ ၂၀၀၉ ႏွစ္စ ဇန္န၀ါရီလမွာေတာ့ ကၽြန္မ အလိမ္ခံခဲ့ရပါတယ္ ။ မွတ္မွတ္ရရ ပိုက္ဆံ ၂၀၀၀ အလွဴျပဳခဲ့ရပါတယ္..... :P၊ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းမွာ ပါေလရာ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မ ေက်ာင္းက fresher welcome ပြဲအတြက္ အလုပ္အေတာ္ရႈပ္ခဲ့ရပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ...... ေမြးလလည္း ျဖစ္လို႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တေလွ်ာက္လုံး ေကာင္းမႈေတြ ျပဳခဲ့တယ္လို႕ ထင္ပါရဲ႕။ ဒီလလည္း Mid term test ေတြ စစ္ေနရတာေၾကာင့္ အမွတ္စစ္တဲ့ ကိစၥ နဲ႕ လုံးလည္ ပတ္ခ်ာရိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီလမွာေတာ့ နယ္မွာေနတဲ့မိဘေတြ ရန္ကုန္ကို အၿပီးေျပာင္းလာတာေၾကာင့္ မိသားစုအေရး လုံးပန္းေနရေတာ့တာပါပဲ။ (အဲ့လမွာ ဖူးပြင့္ slim body ျဖစ္သြားတယ္ ဟိဟိ)

မတ္လ ....... ဒီလကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္း ျဖစ္တဲ့လပါ။ ေမလကို ေဖာင္ၾကီးတက္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ၾကားရတယ္ ။ စာေမးပြဲ က်င္းပတဲ့လလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္လို ကုန္သြားမွန္းကို မသိလိုက္တာပါ။
ဧပရယ္ ........ ဒီလကေတာ့ ရုံးပိတ္ရက္ရွည္ၾကီးေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မ ခ်စ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ အၾကာၾကီးခြဲခြာေနရတာ ..... ဧပရယ္လကို ကၽြန္မ မၾကိဳက္ဘူး၊ သူမ်ားေတြ ေပ်ာ္တာေတြကို ထိုင္ၾကည့္ေနရတဲ့လၾကီး.......
ေမလ ....... ကၽြန္မ မ်က္ႏွာ ဇီးရြက္ေလာက္နဲ႕ ေဖာင္ၾကီးသင္တန္းသြားခဲ့ရတဲ့လပါ။ အဲ့မွာ ကၽြန္မ ဘ၀မွာ မေတြ႕ၾကဳံတာေတြ ေတြ႕ရေတာ့တာပါပဲ။ စစခ်င္း ငခ်ိတ္ထမင္းကို စျမင္ဖူးျခင္းပါပဲ။ ဘဲလည္းေခ်ာင္းရိုိးနဲ႕ ငါးေၾကာ္ကို ေန႕တုိင္း မိတ္ဖြဲ႕ရေတာ့တာ ( အိုင္ျမင္ရင္ေတာ့ ေရကူးခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္တယ္ )။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ အရမ္းေပ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အရမ္း Senior က်တဲ့ ကထိကေတြနဲ႕ အတူတက္ရေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြလို အရမ္းခင္သြားတယ္။ ေဖာင္ၾကီးမွာ ကၽြန္မရဲ႕ ေဘာ္ေဘာ္ (အခ်စ္ဆုံးမမ) ႏွစ္ေယာက္ရခဲ့တယ္ေလ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က မမနန္း (သူက physic ကပါ သူဆီမွာ ဘြဲ႕ထူး ဂုဏ္ထူးးေတြ အမ်ားၾကီးပိုင္ဆိုင္ထားေပမယ့္ ကၽြန္မလို ေပါက္စကို တကယ့္ ေဘာ္ေဘာ္လို ခင္တာပါ) ေနာက္ မမငယ္ သူကေတာ့ ကၽြန္မနဲ႕ ေပါေဖာ္ေပါဖက္ ( မမငယ္ ကန္ေတာ့ေနာ္) ။ ညဘက္ မမငယ္နဲ႕ ကင္းေစာင့္တဲ့ည ကၽြန္မတို႕ႏွစ္ေယာက္ တကယ္ပဲ ကင္းႏွစ္ေကာင္ ဖမ္းမိပါတယ္)၊ ဒီလ ေနာက္ဆုံးရက္မွာေတာ့ outpast ရခဲ့ပါတယ္။ out past က ျပန္လာတဲ့ေန႕ကေတာ့ မျဖစ္ဖူးတာေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ကၽြန္မတို႕ စီးလာတဲ့ ယာဥ္တန္းမွာ ကၽြန္မ လုိက္ပါလာတဲ့ ကား accident ျဖစ္တာပါပဲ။ ကားက ဘရိတ္ေပါက္သြားၿပီး လမး္ေဘး သစ္ပင္ကို ၀င္ေအာင္းတာ။ အဲ့ျမင္ကြင္းက အမွတ္တရပါပဲ။ဘုရားတရားမလို႕ ကၽြန္မ ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။
ဇြန္လ ...... ေဖာင္ၾကီးမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။ Trip ထြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ အရမ္းေပ်ာ္မိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွာ ကၽြန္မတုိ႕အုပ္စု သူမ်ားလည္တုိင္း မလည္ႏိုင္ပဲ ၊ မုန္႕ဆိုင္ကို သည္းၾကီးမဲၾကီး လိုက္ရွာတာ .....( အစားအေသာက္က အေရးၾကီးဆုံးေလ)။ဒီလက ကၽြန္မ အေပ်ာ္ဆုံးလပါ။( ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ္လဲ ေျပာျပဘူး)
ဇူလိုင္ ...... ဒီလက ကၽြန္မအတြက္ loading month ပါ။ သင္တန္းတက္ခဲ့တုန္းက မလုပ္လိုက္ရတဲ့အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္၊စက္တင္ဘာ၊ေအာက္တိုဘာ ..... ဒီလေတြကေတာ့ အဆညမွာ selection သုံးလ ၀င္ရပါတယ္။ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ဆရာ/မေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ ခင္ခြင့္ရပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္စဥ္မရွိပါဘူး။
ႏို၀င္ဘာ ..... ဒီလမွာေတာ့ ကၽြန္မ ေျမာက္ၾကြေျမာက္ၾကြ ျဖစ္လာတဲ့လပါ။ ေက်ာင္းမွာ နဂိုက အငယ္ဆုံးဆိုတဲ့ ရာထူးေလးကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး senior မမ အျဖစ္ပါ၀င္ခြင့္ရေတာ့တယ္။ ထူးထူးျခားျခား ရွိေသးတယ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႕ ရန္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ ( အေၾကာင္းကေတာ့ သူေယာက္်ားယူလို႕ပါ)
ဒီဇင္ဘာ ..... စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းရွိတဲ့လ။ ထီေပါက္ၿပီး လက္မွတ္ေပ်ာက္တဲ့လပါ။ ပထမဆုံး scholar စာေမးပြဲ ၀င္ေျဖၿပီး ေအာင္ျမင္ေပမယ့္လည္း ခုထိ ေအာင္စာရင္း တရား၀င္ ထြက္မေပးတဲ့အတြက္ ဆန္႕ငန္ၾကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ကၽြန္မက dual work ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္မမွာ အလုပ္ခြင္ ပတ္၀န္းက်င္နစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ teaching ရယ္ research ရယ္ပါ။ ႏွစ္ခုစလုံးက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ကၽြန္မအေပၚ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ researchက မမေတြ ကိုကိုေတြဆို သူတို႕ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈေတြက ဘယ္အလုပ္ခြင္မွာမွ ရွာမယ္ဆို မေတြ႕ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မ အားက်ဆုံးက မမႏိုင္ပါပဲ၊ သူက အရမ္းေတာ္ပါတယ္။ မမေကရဲ႕ styleကို အၾကိဳက္ဆုံးပဲ။ အျမဲတမ္း အေပ်ာ္ဆုံးလူသား ျဖစ္ေနတာ။ ယဥ္မင္းကို ကၽြန္မ အခ်စ္ဆုံး။ ႏွိပ္စက္လုိ႕ အေကာင္းဆုံးက ကၽြန္မ ေဘာ္ေဘာ္အရင္ၾကီး AAAေလ။
ေက်ာင္းမွာေတာ့ ကၽြန္မ အခ်စ္ဆုံးကေတာ့ မလင္းပါ။ ကၽြန္မကို ညီမေလးတစ္ေယာက္လို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့မမပါ။ ကၽြန္မ ခ်စ္ဆုံး ပါေမာကၡကေတာ့ တီခ်ယ္ ႏြဲ႕။
ေနာက္ အခ်စ္ဆုံးရွိေသးတယ္ သိလား .........
( comment ေတြ မ်ားေအာင္ ပေဟဠိ ထည့္လိုက္တယ္)


Sunday, August 9, 2009

All of You are Managers. But, to be better..............

အခုေနာက္ပိုင္းေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ရပ္ဟာ အဓိက အေရးၾကီးပါတယ္။ လုပ္ငန္းဟာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားနဲ႔ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ္လညး္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ရင္ေတာ့ ၿပိဳလဲမွာပါပဲ။ လူတိုင္းအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပညာဟာ အေရးၾကီးၿပီး တတ္ေျမာက္သင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။
လူတိုင္းမွာလည္း မန္ေနဂ်ာေကာင္းျဖစ္ဖို႕ အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။ ပင္ကိုအရည္အေသြးအရ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သလို အေတြ႕အၾကဳံအားျဖင့္လည္း တတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ဟာ မည္သည့္ေနရာ မည့္သည့္အေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မန္ေနဂ်ာဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔၊ အလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုမွာ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးရမွာ မန္ေနဂ်ာမဟုတ္ပါဘူး၊ သင့္အိမ္မွာ ေမာင္နွမ၊ သားသမီးမ်ားကို ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရလဲ မန္ေနဂ်ာပါပဲ ၊ ေနာက္ဆုံး မိမိကိုယ္ကို မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတဲ့ မန္ေနဂ်ာပါ.......
ေကာင္းေကာင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖုိ႔ဆိုရင္
၁။ သင္ဟာ...မိမိ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးေတြေပၚမွာ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီမွာ မာနေထာင္လႊားဖို႔ကို ဆုိလိုတာမဟုတ္ပါဘူး၊ မိမိ အေျခအေနေပၚမွာလည္း အားရေနရမယ္။ ဒါမွ ဘယ္ျပသနာမဆို သင္မေၾကာက္မရြ႕ံ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မွာေလ။ သင့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ အျမဲ ယုံၾကည္ႏိုင္ေအာင္လည္း သင့္အရည္အေသြးေတြ က်မသြားေအာင္ ပိုတက္လာေအာင္ သင့္ကိုယ္ကိုကိုယ္ သင္ အျမဲ ေလ့လာသင္ယူတတ္တဲ့ အက်င့္ကို ေမြးရမယ္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျမဲ ျဖည့္ေနရမယ္။
၂။ ေနာက္တခ်က္- သင္သည္ အားနား၊ ၿမိဳသိပ္တတ္တဲ့သူဆုိရင္ အဲ့ အက်င့္ကို ေဖ်ာက္ပါ။ မွန္ရာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာႏိုင္ရမယ္။ ဘယ္သူနဲ႔မွ အေခၚ အေျပာမရွိတဲ့သူလည္း မျဖစ္ေစရဘူး။ လူေတာ ၀န္ဆ့ံတဲ့သူေပါ့ ။
၃။ သင္ ရိုသားရမယ္၊ ေျဖာင့္မတ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္၊ ဒါမွ ေနာက္လိုက္ေတြက ရိုေသမႈေတြ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ကို စည္းရုံးႏိုင္မယ္ေလ။ သူတို႔ဆီက ယုံၾကည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ေလ။ ဒါမွ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္မွာေပါ့။
၄။ ေနာက္ၿပီး သင္ ပုဂၢိဳလ္စြဲနဲ႔ လူေမြးတာ၊ လူေတြကို ေနရာဖယ္ထုတ္တာ မလုပ္ရဘူး၊ လူတိုင္းကို သင့္အလုပ္မွာ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ လူဆိုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူေကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူတုိင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ သင္ ဒါကို ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔လိုပါတယ္။
၅။ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ သင္ ေခါင္းမေရွာင္ပါနဲ႔၊ ျဖစ္လာသမွ်ကို တာ၀န္ယူရဲရမယ္၊ မန္ေနဂ်ာဆုိတာ ျဖစ္လာသမွ်ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေျဖရွင္းရမွာေလ။ သင္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းရဲမွ သင့္ကို မန္ေနဂ်ာလုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳမွာပါ၊ အကယ္၍ ေခါင္းေရွာင္ေနမယ္ဆုိရင္ သင့္ကို မန္ေနဂ်ာမွန္း ဘယ္သူမွ သိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
သင္ဟာ အလုပ္အေပၚမွာလည္း ........
၁။ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိရမယ္။ ေခါင္းမာတဲ့ လူ မျဖစ္ရဘူး၊ ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနေတြေပၚ သင့္ စိတ္ကို အသားတက် ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမယ္၊ ဒါမွ အရာအားလုံးကို မွန္ကန္စြာ ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကလည္း မွန္ကန္ေနမွာပါ။ သင့္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဆုံးျဖတ္ရတယ္ဆုိေပမယ့္ လက္ေအာက္ငယ္သားဆီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆီကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ ေျပာသမွ်၊ အၾကံေပးသမွ်ကိုေတာ့ နားေထာင္ေပးရမယ္။ သင့္တစ္ေယာက္တည္း ဆုံးျဖတ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ အျမင္ပဲ ရမွာျဖစ္ၿပီး အားလုံးအတြက္ ကိုက္ညီခ်င္မွ ကိုက္ညီမယ္ေလ။
၂။ အစီအစဥ္ေတြ ၊ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ဇယားေတြ ေရးဆဲြရမွာ မပ်င္းပါနဲ႔၊ သင့္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုတဲ့ အရာအားလုံးကို သင့္ဦးေႏွာက္ကပဲ သိေနလို႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ သိေအာင္လုပ္ရမယ္။
၃။ ေနာက္ၿပီး သင္ အသစ္အဆန္းေတြကို အျမဲ ေတြးေခၚေနပါ။ လုပ္ၾကည့္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္ၾကည့္လို႔ မွားသြားရင္ေတာ့ အမွားကို ၀န္ခံပါ။ ေတာင္းပန္တာေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔၊ လက္မလႊတ္ပဲ ေနာက္တခါ ထပ္ၾကိဳးစားပါ။
၄။ သင္ သြက္လက္ေနဖို႔လုိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္လိုက္ေတြ လုိက္မမီေအာင္ေတာ့ မသြက္လက္ပါနဲ႔။ သင္တကိုယ္တည္း ေရွ႕ေရာက္ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ သူတုိ႔ကိုပါ ကိုယ္နဲ႔ တပါးတည္း ပါလာေအာင္ ဆြဲေခၚလာပါ။ ေစာင့္ေခၚသင့္ရင္ ေခၚရပါမယ္။
၅။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အျမဲ မ်က္စိဖြင့္ နားဖြင့္ၿပီး ယူတတ္ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ သိလာတဲ့အခ်က္ေတြကို ဒီတုိင္းမထားပါနဲ႔။ ျပန္အသုံးခ်ပါ။

ဒီေလာက္ေလးကို အၾကမ္းဖ်င္းသိၿပီး လိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ... သင့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ တေနရာကို သင္ေတြ႕မွာပါ။ အျမဲတုိင္း သင့္ဟာ လက္ရွိအေျခအေနကို အားရေနရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒါနဲ႔တင္ မေက်နပ္ပဲ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ အေျခအေန၊ ေနရာကို ရွာေဖြေနရမယ္။
သင္လိုခ်င္တဲ့ေနရာကို လုိက္ရွာမွ ေတြ႕မွာပါ။ ဒီတုိင္းေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနက လက္ရွိအေျခအေနပါပဲေလ ..........................

TIME MANAGEMENT

ဘေလာ့ေရးဖို႔ ေက်ာ္ခြ ေနရတာ စိတ္ပ်က္တာနဲ႔ မေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာသြားပါတယ္။
အရင္ကလည္း ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးၿပီးတာပါ။ နည္းနည္းေလး ျပန္ျပင္ၿပီး ထပ္တင္လိုက္ပါတယ္။ လူ႔ဘ၀မွာ ျပန္မရေတာ့တဲ့အရာေတြထဲမွာ အခ်ိန္ဆုိတာ ထိပ္ဆုံးကပါ။ ကုန္ဆုံးသြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကို ဘယ္လို ေတာင္းတေတာင္းတ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ဘာေတြ ကို ဘယ္လို အက်ိဳးရွိရွိ ( ေလလြင့္မႈ အနည္းဆုံးနဲ႔) လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာေလး သိေအာင္ Time Management ကို ေလ့လာရေအာင္..........


၁။ ေန႕စဥ္ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို အရင္ဆုံး ေရးဆြဲလိုက္ပါ။
အေကာင္းဆုံးကေတာ့ စက္၀ိုင္းပုံ ကားခ်ပ္ထဲမွာ မိမိေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ ကိစၥေတြကို Pie chart ပုံစံနဲ႔ ဆြဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ မိမိ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေလးေတြကို ျမင္သာသြားတာေပါ့။ အဲဒီထဲမွာမွ အေရးၾကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို မင္အနီေလးနဲ႔ ေရးရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ Pie chart ဆြဲရင္ အလုပ္ေလးေတြကို မိမိအသုံးျပဳရမယ့္ ၾကာခ်ိန္အလိုက္ အပိုင္းေလးေတြ ဆြဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ တေန႔ ၂၄နာရီရွိတဲ့ ပုံကားခ်ပ္ၾကီးမွာ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ အျပင္ တျခား ကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကိုယ့္အတြက္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္က်န္လဲ ဆိုတာ သိရတာေပါ့။

၂။ တစ္ေန႔အတြက္ ၿပီးရင္ အပတ္စဥ္အတြက္ ဇယားဆြဲလိုက္ပါဦး။
ဒီလို တစ္ေန႕႔လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို တပတ္စာ ဇယားေလး ခ်လိုက္ပါ။ အေပၚဘက္ အတန္းက ေန႕ရက္ေတြ ေရးၿပီးေတာ့ ေဘးဘက္အတန္းမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ေရးလိုက္ပါ။ အကြက္ေလးေတြမွာ သုံးရမဲ့အခ်ိန္ေတြ ေရးလိုက္ပါေနာ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ေရးတဲ့အခါ အေရးၾကီးသလို အစဥ္လိုက္ ေရးခ်လိုက္ပါ။

၃။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ သတ္မွတ္မယ္။ ေနာက္တဆင့္က ကိုယ့္ ဒီေန႕၊ ဒီတပတ္မွာ အေရးၾကီး လုပ္စရာ ေတြကို အေရးၾကီးသလို rankသတ္မွတ္ၿပီး ေရးလိုက္ပါ။ long range , medium range , immediate လားဆိုတာ task ေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး ေရးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ ျပီးေျမာက္ခ်င္တဲ့ ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္သုံးမလဲ။ ကိစၥၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္
ဘာေတြလုပ္မွာလဲ ဆိုတာ အသုံးျပဳမယ့္ အခ်ိန္နဲ႔တကြ သတ္မွတ္ထားဖို႔လဲ လိုပါတယ္။

၃။ တကယ္ လုပ္ရေတာ့မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ( to do list ) ကို ျပန္ခ် ေရးလိုက္ပါ။

၄။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအရာေတြက ေပၚလာတတ္တာမို႔ ခၽြင္းခ်က္ အေျခအေနမွာ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မလဲ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။

၅။ ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။
ကိုယ္ဆြဲထားတဲ့ ဇယားေတြကို ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကိုယ္ယူထားတဲ့အခ်ိ္န္ဟာ အမွန္တကယ္ လိုတဲ့ၾကာခ်ိန္လား ။ ဦးစားေပးမႈေတြဟာ အေရးပါမႈအလိုက္ စီထားတာ ဟုတ္ရဲ႕လား။ ကိုယ္ဆြဲထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားကို update လုပ္ေပးဖို႔႔ လိုတယ္ေနာ္။ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေတြဟာ ကိုယ္စီမံထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္လည္ သုံးသပ္လိုက္ပါ။ .................

သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ ပိုတဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ ကိုယ္ဘ၀ၾကီး သာယာလွပဖို႔ ဖန္တီးလိုက္ရေအာင္ေနာ္..........

Sunday, March 8, 2009

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ( organization behavior )

ေခါင္းေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဦးေဆာင္မႈပုံစံဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပုံစံ၊ လမ္းေၾကာင္းကို မ်ားစြာ ပုံေဖာ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ တြန္းအားေတြေပးနိုင္သလဲ ဆုိတာ မူတည္ၿပီး အဖြဲ႕ ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္မႈ မွာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ အလုပ္လုပ္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရွိမွာသာ အလုပ္ေပၚ အမွန္တကယ္ စိတ္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အဖြဲ႕ရဲ႕႔ ပန္းတုိင္လည္း ၿပီးေျမာက္မယ္။ သူတို႔လည္း ေက်နပ္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ရမယ္ေလ။ ဒါမွမဟုတ္ပဲ ပဒိုင္းသီး လက္ထဲ ကိုင္းထားသလို လုပ္ေနရမယ္ဆုိရင္ ဘာမွ ရလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဖြဲ႕တခုဟာ အဖြဲ႕၀င္ အားလုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းရမယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းေနရမယ္၊ လူတိုင္းလူတုိင္းအဖြဲ႔အတြင္းမွာ ေက်နပ္မႈ ရရွိေနရမယ္။ တဦးတေယာက္ခ်င္းစီ ျပန္ၿကည့္ရင္လည္း နဂိုထက္ ပို၍ တိုးတက္မႈကို ရေနရမယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း အဖြဲ႔အတြက္ေသာ္လည္း မိမိအတြက္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈကို ရွာေနရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖြဲ႕ ကို အသုုံးခ်ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ရဘူးေပါ့။
  • ငါအမိန္႕႔အတိုင္း (Autocratic)
အာဏာကို အားျပဳၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပုံစံပါ။ ေနာက္လိုက္ေတြအေနနဲ႕႔ ေခါင္းေဆာင္ေျပာသမွ် တေသြမတိမ္း လုိက္နာရမယ္၊ လုိက္လုပ္ရမယ္၊ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မွီခိုေနရမယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီလို အေျခအေန ဦးေဆာင္မႈေတြမွာ ေနာက္လုိက္အေနနဲ႔ အဆင္မေျပတာေတြ ၊ မလုံေလာက္တာေတြ ေတြ႕ၾကဳံေနရရင္ေတာင္မွ ၾကိတ္မွိတ္ေနေနရတဲ့ ပုံစံေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႕႔အေနနဲ႔ ျပန္ရခ်က္ (၀င္ေငြ) အားျဖင့္လည္း ရပ္တည္ႏုိင္တယ္ဆုိရုံေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း ခုိင္းတာေတာ့ လုပ္ေပးမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။

Autocratic Organizations
  • ေငြေပးရင္ ဘာမဆိုရတယ္ (custodial)
သူကေတာ့ ေငြေၾကးကို အားထားၿပီး လူေတြကို ဦးေဆာင္သြားတာပါ။ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို မက္ေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးေတြ ေပးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ကိုေတာ့ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ေပါ့။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ ၊ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ သူတို႕ရဲဲ႕ အလုပ္အကိုင္ စိတ္ခ်ရမႈ၊ အက်ိဳူးအျမတ္ေတြ အရာအားလုံးဟာ အဖြဲ႕အစည္းေပၚမွာ မွီခိုမွာပါ။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းကုိ ခင္တြယ္မွာပါ။ ေနာက္လိုက္ေတြ အေနနဲ႕႔ၾကည့္ျပန္ရင္ ဒီလုိ အဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္ေနရလို႔ သူတို႔ စား၀တ္ေနေရး သက္ေမြးေက်ာင္းအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ခံစားရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႔ အေပၚ ပိုၿပီး ခင္တြယ္လာမယ္၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ေတြ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာမယ္။
Custodial Organization
  • ငါ ကူေပးမွာေပါ့ ( supportive )
ေခါင္းေဆာင္ဟာ မိမိေနာက္လိုက္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေနာက္ကေန ျဖည့္ တင္းေပးပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုမွ ဒီတေယာက္က မလုပ္တတ္ဘူးဆိုရင္ သင္ေပးတယ္။ ဘာေတြ လုိလဲ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ေလ။ အလုပ္သမားေတြ၊ ေနာက္လိုက္ေတြဟာလည္း အလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေကာင္းလာတယ္၊ မလုပ္ႏိုင္လည္း သင္ေပးေနေတာ့ အလုပ္ကို မေၾကာက္ေတာ့ပဲ ပါ၀င္လာတယ္ေလ။ သူတိုိ႔ေတြလည္း အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ အေျခအေန တစ္ခု ကို ရရွိေက်နပ္ေနတာေပါ့။ အျမဲတမ္း အလုပ္လုပ္ဖုိ႕႔အတြက္ ႏုိးၾကားေနတယ္ေလ။ ဘာခို္င္းခိုင္း ၾကိဳးစားၿပီး လုပ္တာေပါ့။
Supportive Organization
  • တူတူ လုပ္တာေပါ့ (collegial)
ေခါင္းေဆာင္ဟာ ငါ ေခါင္းေဆာင္ရယ္လုိ႔ သေဘာမထားပဲ teamwork ထဲမွာ တေျပးညီ ၀င္လုပ္ပါတယ္။ သူ႔တာ၀န္ ကိုယ္တာ၀န္ ခြဲၿပီး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္ေတြ အလုပ္သမားေတြဟာ မိမိယူထားရတဲ့ တာ၀န္တစ္ခုအေပၚ တာ၀န္ရွိသြားၾကပါၿပီ။ လုပ္သမွ်ကို ဂရုတစိုက္နဲ႔ လုပ္ေတာ့မယ္။ ေကာင္းရင္ စံရမယ္ မေကာင္းရင္ ခံရမယ္ဆုိတာ သိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ တာ၀န္ယူစိတ္ေတြ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ သူတိို႔ ဒီလို လုပ္ရတာေၾကာင့္ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရဲ႕ရလဒ္ေတြအေပၚ အျမဲဂုဏ္ယူေနမယ္ ေက်နပ္ေနမယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ အျမဲ အလုပ္လုပ္ဖို႔၊ ေပးထားတဲ့ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ရုံသာမက ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အရမ္းကို စိတ္အား တက္ၾကြေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေစပါတယ္။
Collegial OrganizationThursday, January 22, 2009

၀ိသာခါ မဟုတ္ေသာ ကၽြန္မ (or) Strange Donation

ေခါင္းစဥ္ဘယ္လိုေပးရမွန္း မသိလို႔ ဒီလို ေပးရတာ ထူးဆန္းသြားမွာပါ။ လတ္တေလာက ကၽြန္မ ၾကဳံခဲ့ေသာအျဖစ္ေလးတစ္ခုကို တင္ျပခ်င္လို႔ပါ။
လြန္ခဲ့တဲ့ တနလာၤေန႔ကပါ။ ကၽြန္မ ေနမေကာင္းတာနဲ႔ အလုပ္ခြင့္ယူၿပီး အိမ္မွာ အနားယူပါတယ္ ။ ဦးေဇာတိက စာအုပ္ေလးကို ဖတ္ပါတယ္၊ ဘ၀ဆိုတဲ့ေက်ာင္း ရယ္၊ သိကၡာရွိရွိေနမယ္ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာပါ၊ ဖတ္ရတာ အရမ္းကို စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ စိတ္ကို အရမ္းေအးခ်မ္းပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေဟာတဲ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို အရမ္း ႏွစ္ျခိဳက္ပါတယ္။ အိမ္အလုပ္ေလးဘာေလးလုပ္ၿပီး ညေနက်ေတာ့ စာသင္စရာေလးရွိတာနဲ႔ အျပင္ထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၿပီး ညေန လုပ္ငန္းတာ စာသင္ဖို႔ ထြက္ရေတာ့တာေပါ့။
ည ၇ခြဲေလာက္မွာ ကၽြန္မ စာသင္တဲ့ အတန္းေတြၿပီးလို႕ အိမ္ကို အျပန္ခရီးမွာ လွည္းတန္းေရွ႕က စိန္ေဂဟာကို ၀င္ၿပီး မနက္ေက်ာင္း ထမင္းခ်ိဳင့္အတြက္ ဟင္းေတြ ၀င္၀ယ္တာေပါ့။ ဆိုင္ေရွ႕မွာ ကၽြန္မ အိမ္ကို ျပန္တဲ့ ကားဂိတ္ရွိတယ္ေလ။ ေစ်း၀ယ္ၿပီးတာနဲ႔ ကားေပၚတက္မယ္အလုပ္ ေနာက္ကေန
“ ဟိတ္..............နင္ ECO ကလား ”
ကၽြန္မရဲ႕ စိတ္က လမ္းမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ႕ၿပီးေခၚတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပည့္ေတြ ႏႈတ္ဆက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရမ္း၀မ္းသာတတ္တာ........၊
“ ေအး ဟုတ္တယ္။ ေက်ာင္းကပဲလား .......... ”
“ ဟုတ္တယ္၊ နင္ကို ငါမွတ္မိတယ္ ”
“ ဟုတ္လား ၊ ၀မ္းသာပါတယ္ မွတ္မိတာ ” အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မ မမွတ္မိပါ။ အတန္းထဲကလူဆိုလို႔ ကၽြန္မ ေနာက္ဆုံးတက္လာတဲ့ မဟာတန္းက လူေတြေလာက္ပဲ မွတ္မိတာ ။ အတန္းငယ္တုန္းက ကၽြန္မ ေက်ာင္းအရမ္းေျပတာေလ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ မမွတ္မိတာ။
“ ငါေတာ့ သိပ္မမွတ္မိဘူး ........ ။ ေနာက္ေတြ႕႔လည္း ေခၚပါေနာ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ေတြ႕ရင္ အရမ္း၀မ္းသာတာ....”
“ နင္ကို ေျပာခ်င္လို႔........... ငါ့ ပိုက္ဆံအိတ္ ခါးပိုက္ႏႈိက္ခံရတာ ၊ အခု ပိုက္ဆံ ၃၀ ပဲက်န္တယ္၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႕ ထုိုင္ေနတာ ၊ နင္ေတြ႕လို႔ ”
ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မဆိုလည္း အေတာ္ စိတ္ညစ္မွာ ၊ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္တည္းေလ၊ ပိုက္ဆံ ၃၀နဲ႔ ဘယ္ကားမွ စီးလို႔မရဘူးေလ။
“ ဟုတ္လား၊ ငါဘာလုပ္ေပးရမလဲ၊ ငါ့ဆီက ယူသြားမလား၊ ”
“ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ လုိခ်င္တယ္၊ ”
ကၽြန္မ ၁၀၀၀ ထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ကၽြန္မအတြက္ ၁၀၀၀ ခဏေပးလိုက္ရလို႕ ကၽြန္မ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးေလ၊ ကၽြန္မ အိမ္ကိုေတာ့ ျပန္ႏိုင္ပါတယ္၊ သူ႕ခမ်ာ အိမ္ကို ျပန္ဖို႔ခက္ေနတယ္ေလ။
“ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ နင္ ဘယ္အတန္းကလဲ ”
“ section 4 က ၊ ေက်းဇူးပဲဟာ ........ ငါ ဘယ္လုိ ဆက္သြယ္ရမလဲ ”
ကၽြန္မ ဖုန္းနပါတ္ ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ကၽြန္မလည္း
“ နင္ဘယ္မွာ လုပ္ေနလဲ ”
“ accountant”
“ ဘယ္မွာ လုပ္တာလဲ ”
“ ကုမၸဏီမွာ ” ကၽြန္မ သိခ်င္တာ ဘယ္ကုမၸဏီလဲဆိုတာပါ၊ ေနာက္တေခါက္ေမးလဲ သူက မေျပာပါ၊ မေျပာခ်င္လို႔ပဲ ေနမွာဆိုၿပီး မေမးေတာ့ပါဘူး၊
“ အဆင္ေျပရင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ေပးခဲ့လို႕ရမလား”
ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာ ကားမရရင္ taxi ငွားစီးဖို႕ပဲေနမွာဆိုၿပီး ကၽြန္မ လက္က ပိုက္ဆံ ၁၀၀၀ ထုတ္လ်က္ ေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။
“ ေက်းဇူးပဲ ”
“ ငါ မိုးခ်ဳပ္ေနလို႔ သြားေတာ့မယ္ေနာ္ ” ကၽြန္မ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကားက လူျုပည့္မွ ထြက္တာမို႕ ကားေပၚ တက္ထုိင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ခုန ေကာင္မေလးကို စိတ္မခ်လို႕ လုိက္ရွာၾကည့္ ခဲ့ပါတယ္။ သူမက စိန္ေဂဟာ ေရွ႕မွာ မတ္တပ္ရပ္လ်က္၊ ကၽြန္မ စိတ္ထဲမွာေတာ့ သူဘာေၾကာင့္ မျပန္တာလဲ၊ ပိုက္ဆံလည္း ရသြားၿပီပဲ။
ခဏေနေတာ့ သူမနားသို႕႔ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္သား ပုခုံးဖက္ၿပီးေတာ့ ဆီခ်က္ဆိုင္ထဲ ၀င္သြားတာ၊ မ်က္ႏွာေလးေတြက ၾကည္ႏူးစရာပုံေလးနဲ႔၊
ကၽြန္မ သိလိုက္ရပါၿပီ၊ ဒီၾကည္ႏူးမႈေလးေတြက ကၽြန္မ ေပးလိုက္တဲ့ၾကည္ႏူးမႈေတြပါလားလို႔...................
ရက္ေတြသာ ၾကာသြားပါတယ္၊ ကၽြန္မဆီ ဖုန္းလညး္ မလာပါဘူး၊ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ ကၽြန္မတို႕ အတန္း section 2 ထိပဲရွိတာ section 4 ဆိုတာ ရွိမွမရွိပဲ။
ထူးဆန္းတာတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ႏွေမ်ာတာေတြ မျဖစ္သြားတာပဲ။ အရင္တုန္းကဆို ကၽြန္မ ပိုက္ဆံမစားရမေသာက္ရပဲ ကုန္သြားရင္ အရမ္း ႏွေမ်ာတာ၊ စိတ္လည္း အရမ္း ညစ္တာ။ အခုေတာ့ ကၽြန္မစိတ္ထဲ ဘာဆုိ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကရဲ႔႕ တရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီပိုက္ဆံ ငါျပန္ရွာရင္ ျဖစ္ပါတယ္ေလ၊ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕ ငါေပးလိုက္တာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတာ့ ရသြားပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ပိတိေတာ့ ျဖစ္မိတာအမွန္ပဲ...............

ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ေလး


ဒ္ီအျဖစ္ေလး ျဖစ္ၿပီး ၆ ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ
တာေမြကားမွတ္တိုင္မွာ ဒီလိုမ်ိဳးအျဖစ္မ်ိဳး ထပ္ၾကဳံရျပန္တယ္။ ဒီတခါေတာ့ ကၽြန္မ သိသြားပါၿပီ။
ေကာင္မေလး ရုပ္ေလးက မထင္ရက္စရာပါ။ လွတပတေလးပါ။ ပိုက္ဆံအိတ္ သူ႔အလုပ္မွာက်န္ခဲ့လို႔၊ ျပန္ဖို႔ သူငယ္ခ်င္းေစာင့္ေနတာ၊ ဆံပင္ရွည္ရွည္နဲ႔ေကာင္မေလးကို ေတြ႕မိလားတဲ့။ မေတြ႕မိဘူးေျပာေတာ့ ဒုကၡပါပဲ၊ ရန္ကင္းထိ ျပန္ရမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ရေတာ့မယ္ထင္တယ္တဲ့၊ ေအာင္မယ္္ေလး .......... ကၽြန္မလို အေတြ႕အၾကဳံလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ရွိၿပီးသားကိုမွ လာေျပာေနရသလား ေကာင္မေလးရယ္ .................
ဒီလိုေခတ္မွာ လုပ္စားကိုင္စားရတာ ခက္တယ္ဆိုတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား အက်င့္ သိလ မပ်က္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးလိမ္တာကေန သူတို႔ေလးေတြ လိမ္ေတာင္းမရရင္ ဘာျဖစ္သြားၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုေတြမွာ သြားေတာင္းၾကမလဲ ဆိုတာ ရင္ေလးစရာပါ.........

Thursday, December 25, 2008

CURRENCY OR MONEY


အေမရိကန္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း အေၾကာင္းကို စာတမ္းကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရင္းနဲ႔ အရင္တုန္းက ဖတ္ခဲ့တဲ့ ပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို အမွတ္ရသြားတယ္။
...............
လူေတြရဲ႕ တီထြင္မႈထဲတြင္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးကို တီထြင္လိုက္ၿပီ။
ဂိုးလပ္က ေဆတန္ကို ေျပာသည္။ ဂိုလပ္သည္ နတ္ဆိုးျဖစ္၍ ေဆးတန္သည္ အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံးေသာ နတ္ဆိုးဘုရင္ ျဖစ္သည္။ ေဆတန္က ဂိုလပ္ကို ေစခိုင္းထားသည္။
ေလာကၾကီး ကေျပာင္ပျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။ လူေတြမွာ မိစာၦစိတ္ေတြ ေပၚေပါက္ေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ပါ...... လူဘ၀ကို မျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ပါ.......... လူေတြကို ေဒါသမီးေတြ ေလာဘမီးေတြ ေတာက္ေလာင္ေစပါ။ လူေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈေတြေပးပါ။ အတၱေတြကို ေပးပါ ........... လူေတြရဲ႕ ေသြးနထင္ေရာက္ဖို႔ မာနေတြ ဖို႔ေပးပါ ...............
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆတန္ႏွင့္ ဂိုလပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္ပြဲေတြကို ျဖစ္ေစသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ မလုံေလာက္။ ေဆတန္ႏွင့္ ဂိုလပ္ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ လူသားမ်ားသည္ ေနာင္တ တရားရသြားၾကသည္။
ေအးခ်မ္းသြားၾကသည္ကို ေဆတန္က မၾကည့္ႏိုင္။
လူသားေတြ ထာ၀ရစိတ္ဆင္းရဲဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲ...........။ သူတို႔ မေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။ လူသားေတြ ထာ၀ရ စိတ္ဆင္းရဲဖို႔ မာရ္နတ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ လူသားေတြ ထာ၀ရစိတ္ဆင္းရဲဖို႔ လူသားေတြသာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤသည္ကား ေငြေၾကးကို တီထြင္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဂိုလပ္က ေျပာသည္။
အရွင္ ေဆတန္နတ္မင္း လူသားေတြဟာ ေငြေၾကးကို တီထြင္လိုက္ျခင္းဟာ မဟာအမွားပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ေငြေၾကးရဲ႕ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သြားၾကၿပီ သူတို႔ဟာ ကမာၻဦးကာလကလို အိပ္ေကာင္းျခင္းလည္း မအိပ္ရ စားေကာင္းျခင္းလည္း မစားရေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔မွာ ဘုရားသခင္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။သူတို႔ဟာ ထာ၀ရ ဘုရားထက္ ေငြေၾကးကို ကိုးကြယ္ေနၾကၿပီ။ သူတို႔မွာ မိတ္ေဆြလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေတြဟာ ေငြေၾကးပဲ။ သူတိို႕ရဲ႕ဒႆနဟာ ေငြေၾကးရရွိမႈပဲ။ သူတို႔ဟာ ေငြရရွိဖို႔ဆိုရင္ မိဘလည္း မေရွာင္၊ ေမာင္ႏွမလည္း မေရွာင္ သတ္ျဖတ္ရဲလာၾကတယ္............
အို........ေဆတန္မာရ္နတ္မင္း ဒီေန႔ကစ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနားယူႏိုင္ၿပီ။ လူသားေတြရဲ႕အမွားဟာ ကမာၻတည္သေရြ႕ သူတို႔ကို ဒုကၡေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂိုလပ္ရဲ႕ စကားကို ေဆတန္က ၿပဳံးျပဳးံၾကီး နားေထာင္၍ ေအာ္.......လူသားေတြ ေတာ္ေတာ္မိုက္ၾကပါလား။ သူတို႔နဲ႔ လိုက္မိုက္ဖို႕ တို႔ေတာင္မမီပါလား ဟု ေျပာဆိုကာ ထြက္သြားေလသတည္း။
....................................
ဟုတ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သတၱ၀ါေတြထဲမွာ တီထြင္ၾကံဆႏိုင္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ေငြေၾကးဆိုတာလညး္ မရွိမျဖစ္ပါ။ လူေတြ ေန႕စဥ္ မိမိလိုအပ္ခ်က္ လိုအင္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနတဲ့ ၾကားခံ ကိရိယာေလးပါ။ ေငြေၾကးရဲ႕ ဂုဏ္အင္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ေငြေၾကးကို ၾကားခံ ဖလွယ္ေရးကိရိယာအျဖစ္ သုံးေနတာ ေန႕႔စဥ္အလုပ္ေတြမွာ အေတာ္ေလး ၿပီးေျမာက္ေစပါတယ္။ ဒီလို ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးဟာ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြက မ်ားျပားပါတယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္လည္း သုံးေနၾကတာမုိ႔ သူကို ျပန္ၿပီး control ျပန္လုပ္နိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေကာင္းေကာင္းခိုင္းႏိုင္ဖို႔ plan ေတြstratgy လုပ္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုလည္း မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။